Om Företaget

El-Brandskyddskontroll AB bildades grundades 2009. Företaget levererar konsulttjänster på den lokala marknaden. Vår huvudsakliga verksamhet är projektering och besiktning av el- och brandlarmsanläggningar.

Vi är certifierad besiktningsfirma för brandskyddsanordningar enl. SBF 1003 (Svenska brandskyddsföreningen)

Vi är auktoriserade besiktningsingenjörer el åt Elektriska Nämden.

Bland våra uppdragsgivare finns bland annat: