SBF-regler för släck- och larmanläggningar

SBF (Brandskyddsföreningen i Sverige) är ansvarig utgivare för bl.a. följande SBF-regelverk, tidigare benämnda RUS-reglerna:


Leveransbesiktning

En brandlarmsanläggning som är utförd enligt SBF 110 ska vid nyinstallation eller utbyggnad av befintlig anläggning leveransbesiktas. Denna besiktning utförs för att kontrollera att anläggningen är utförd enligt gällande regelverk (SBF 110). En utrymningslarmsanläggning ska vara utförd enligt SBF rek. utrymningslarm.
Vid leveransbesiktning utfärdas ett besiktningsintyg. Besiktningsintyget är en värdehandling som ska förvaras av er och kunna uppvisas på begäran av försäkringsgivarens representant eller vid inspektion av tillsynsmyndigheten.

Revisionsbesiktning

En brandlarmsanläggning som är utförd enligt SBF 110 ska revisionsbesiktas årligen med max 15 månaders mellanrum av certifierad besiktningsfirma. Denna besiktning utförs för att kontrollera att anläggningen är i funktionsdugligt skick, att ev. ombyggnader inte påverkar brandlarmets syfte, att orienteringritningar är uppdaterade mm.
Vid revisionsbesiktning utfärdas ett besiktningsintyg. Besiktningsintyget är en värdehandling som ska förvaras av er och kunna uppvisas på begäran av försäkringsgivarens representant eller vid inspektion av tillsynsmyndigheten.