Våra Tjänster

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Enligt "Lagen om skydd mot olyckor" från 2004 så är fastighetsägare och verksamhetsidkare skyldiga att ha ett eget kvalitetssystem för brandskyddsarbetet

Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete?
Det innebär att man på ett organiserat sätt ska planera, dokumentera, kontrollera och följa upp det egna brandskyddet


Vi åtar oss även att utföra regelbundna brandsynskontroller.

Projektering

Vi utför projektering av brand-, utrymnings- och elanläggningar så att dom uppfyller myndighetskrav och gällande föreskrifter.

Förfrågningsunderlag, kalkyler, upphandling, granskning

För upphanling tar vi fram kompletta handlingar till ett förfrågningsunderlag där vi på ett tydligt sätt beskriver vad anbudsgivarna ska offerera. Vi hjälper er att granska handlingar och utvärdera anbud.

Besiktning brand- och utrymningslarm

Vi utför leverans- och revisionsbesiktningar och utfärdar besiktningsintyg.
Vi utför även entreprenadbesiktningar.

Besiktning elanläggningar

Vi är auktoriserade besiktningsingenjörer och utför revisionsbesiktningar åt försäkringstagare som aviserats av Elektriska Nämden.
Vi utför statusbesiktningar/periodisk tillsyn åt fastighetsägare för att säkerställa att deras elanläggning är säker.
Vi utför även entreprenadbesiktningar.

Dokumentation

Vi upprättar brandkontrollritningar som är en del av SBA.
Vi tar fram och upprättar kompletta utrymningsplaner.
Vi upprättar enklare brandskyddsdokumentationer enligt senaste utgåva av BBR

Termografering

Termografering (kontroll med värmekamera) är en del av en revisionsbesiktning. Vi åtar oss att kontrollera t. ex ställverk, gruppcentraler, apparatskåp mm.