Tjänster

Ring oss idag (+46)73-843 52 64

Vi erbjuder tjänster såsom besiktningar av el- och branskyddsanordningar men även projektering, dokumentation och termografering.

Vi hjälper dig.

Smoke detector mounted on ceiling

Brandlarm

Vi är certifierade som behörig ingenjör för brandlarm och utför leverans- och revisionsbesiktningar enligt SBF 110. Vi utför även entreprenadbesiktningar.

Empty airport hall.

Utrymningslarm

Vi är certifierad som behörig ingenjör för utrymningslarm med talat meddelande och utför leverans- och revisionsbesiktningar enligt SBF 502. Vi utför även entreprenadbesiktningar.

Electric Systems Installer

Elanläggningar

Vi är auktoriserade besiktningsingenjörer och utför revisionsbesiktningar åt försäkringstagare som aviserats av Elektriska Nämden.
Vi utför statusbesiktningar/periodisk tillsyn åt fastighetsägare för att säkerställa att deras elanläggning är säker.

Red gas balloon

Gassläcksystem

Vi är certifierade som behörig ingenjör för gassläcksystem och utför leverans- och revisionsbesiktningar enligt SBF 500 och SBF 115. Vi utför även entreprenadbesiktningar.

Design team planning for a new project

Projektering

För upphanling tar vi fram kompletta handlingar till ett förfrågningsunderlag där vi på ett tydligt sätt beskriver vad anbudsgivarna ska offerera.

Blueprint of new building

Granskning

 Vi hjälper er att granska handlingar och utvärdera anbud.

Safety Inspection at Plant

Dokumentation

Vi upprättar brandkontrollritningar som är en del av SBA.
Vi tar fram och upprättar kompletta utrymningsplaner. Vi upprättar brandskyddsbeskrivningar enligt senaste utgåva av BBR

termo

Termografering

Termografering (kontroll med värmekamera) är en del av en revisionsbesiktning. Vi åtar oss att kontrollera t. ex ställverk, gruppcentraler och apparatskåp med flera.

Har ni någon fundering?

Tveka inte att kontakta oss. Vi återkommer så snart vi kan med svar på era frågor om el och brand.

Systematiskt Brandskyddsarbete.

Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete?
Det innebär att man på ett organiserat sätt ska planera, dokumentera, kontrollera och följa upp det egna brandskyddet

Vi hjälper er med:

  • Framtagning av komplett objektanpassat material för det systematiska brandskyddsarbetet.
  • Inventering och dokumentation av brandrisker och förekommande brandskydd.
  • Utbildning av den personal som skall ansvara för egenkontroll och övriga rutiner.
  • Hjälp vid framtagande av den brandskyddsredogörelse som företaget skall sända till fastighetsägaren respektive kommunen.
  • Regelbunden uppföljning av ert kontrollsystem
Certifierad_brandprojektooer

- Enligt "Lagen om skydd mot olyckor" från 2004 så är fastighetsägare och verksamhetsidkare skyldiga att ha ett eget kvalitetssystem för brandskyddsarbetet.