Säkerhet på plats

El

Vi är auktoriserade besiktningsingenjörer och utför revisionsbesiktningar åt försäkringstagare som aviserats av Elektriska Nämden.

Brandskydd

Vi är certifierade av SBSC att utföra leverans- och revisionsbesiktningar av brandlarm, utrymningslarm, sprinkler och gassläcksystem.

Projektering

Vi projekterar el- och telesystem samt brand- och utrymningslarm. Vi upprättar även brandskyddsbeskrivningar och brandskyddsdokumentationer.

Med kunden i fokus.

Vi är ett besiktnings- och konsultföretag som verkar inom området brandskyddsanordningar och elanläggningar med hela Norrland som arbetsplats.

I vår tjänsteportfölj ryms ett certifierat företag som erbjuder besiktning av brand- och utrymningslarm, sprinkler och gassläcksystem samt revisionsbesiktning av elanläggningar då vi även är auktoriserade besiktningsingenjörer åt  Elektriska Nämnden.

Vårt fokus ligger på en långvarig arbetsrelation med våra kunder. I det långa loppet ska bägge vara nöjda för bästa resultat och med vår erfarenhet inom området och med rätt medarbetare erbjuder vi bara det bästa bemötandet och professionalitet.

Vi leverar resultat efter förväntningar.

Års erfarenhet
+
Projekt
+
Kunder
Medarbetare

Elbesiktning

Besiktningens syfte är att minska försäkringsbolagens och även försäkringstagarens risktagande när det kommer till elrelaterade bränder, skador och produktionsstopp. Detta arbete har visat sig vara mycket framgångsrikt och är en svensk modell som inte har någon motsvarighet i världen. Tack vare det kontinuerliga besiktningsarbetet har elrelaterade bränder minskat genom tiden från 30 procent ner till cirka 10 procent inom industri- och företagssektorn.

Har ni någon fundering?

Har ni någon fråga? Tveka inte att kontakta oss så svarar vi snarast möjligt.

bg

Brandskydd

Om du som anläggningsägare har en brandskyddsanordning, oavsett om det är brandlarm, sprinkler eller ett gassläcksystem, så har du det av en anledning. Det kan vara ett myndighetskrav, försäkringskrav eller bara som egen ambition. Vilken anledningen än är så behöver just din brandskyddsanordning fungera vid ett skarpt läge. Vid en besiktning kontrolleras anläggningens funktion och ett besiktningsintyg som är en värdehandling utfärdas för att kunna visas upp vid besök av tillsyningsmyndighet eller försäkringsbolag.