El-Brandskyddskontroll AB , Ett säkert val

Vi är ett besiktnings- och konsultföretag för brandskyddsanordningar samt el- och brandlarmsanläggningar.

Vi levererar konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår tjänsteportfölj ryms ett certifierat företag för besiktning av brand- och utrymningslarm och auktorisation hos Elektriska Nämden för revisionsbesiktning av elanläggningar.


Elanläggningar
SBA

Brand- och utrymningslarm


 

Av Svensk Brand och SäkerhetsCertifiering certifierat företag
- Revisions och leveransbesiktningar Brandlarmsanläggningar

Av Elektriska nämden auktoriserade besiktningsingenjörer
- Revisionsbesiktningar elanläggningar